TOPLANTILAR

Türk Patent Enstitüsünde gerçekleştirilen Türk Tasarım Danışma Konseyi Hukuki İşler Komitesinin 2. Toplantısı

16.02.2016

Türk Tasarım Danışma Konseyi Hukuki İşler Komitesinin 2. Toplantısı 16 Şubat 2016 tarihinde Türk Patent Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir. Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cemil BAŞPINAR başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TÜBİTAK, TESK, TOBB, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ve Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda öncelikle, Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planında belirtilen faaliyetler ele alınmış, faaliyetlerin mevcut durumu, yol haritası ve sonuçları konusunda sorumlu kuruluşlar, katılımcıları bilgilendirmiştir. Bu çerçevede Eylem Planında Hedef 1, Faaliyet 1’de belirtilen “Tasarımcılığın bir meslek statüsü olarak tanımlanması için gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması” faaliyeti detaylı olarak irdelenmiş ve sorumlu kuruluşlar faaliyet hakkındaki görüşlerini katılımcılarla paylaşmışlardır.

Toplantıda ayrıca 05 Ağustos 2009 tarih ve 2009/15355 sayılı Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ele alınmıştır. Bu bağlamda üyelerin kuruluşlarının güncel isimlerinin kararda yer alması gerektiği belirtilerek, bu yönde bir değişikliğin yerinde olacağı ifade edilmiştir.