w Türk Tasarım Konseyi

MEVZUAT

ENDÜSTRİYEL Tasarımların Korunması Hakkında Kanun HÜKMÜNDE Kararname

Tasarımların korunmasına ilişkin temel düzenleme 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir. Kararname, tasarımların Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmesine ilişkin usul ve esaslar, tescil edilmiş bir tasarımın konu olabileceği hukuki işlemler ile tescil edilmiş bir tasarımın ihlale karşı korunmasına ilişkin hükümleri içermektedir....

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen eser sayılma kriterlerini sağlamaları koşuluyla tasarımların FSEK kapsamında korunması da mümkündür. FSEK kapsamında korumanın süresi daha uzun olmakla birlikte hakkın ve hak sahipliğinin ispatı gibi hususlarda 554 sayılı KHK daha elverişli hükümler içermektedir....

TÜRK TİCARET KANUNU

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmemiş tasarımlar, en yaygın şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun haksız rekabet hükümleri ile korunur. Haksız rekabet, TTK m. 54–63 arasında düzenlenmiş olup, haksız rekabet hükümleri ile hukuk davaları ile ceza davaları açılması ve tazminat talebi mümkündür....

Tasarım DESTEĞİ Hakkında TEBLİĞ

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında işbirliği kuruluşları, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketlerin tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam gibi alanlarda yapacakları giderler ile tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır....